Home Překlady a tlumočení    Kontakty

Překlady a tlumočení

    Jazyk: italština, francouzština, němčina, bulharština

    Překlady technických, ekonomických a právnických textů

    Překlady písemností se soudním ověřením        

                rodné listy, oddací listy, výuční listy, maturitní vysvědčení,vysokoškolské diplomy, 

            potvrzení, výpisy z rejstříku trestů, soudní rozsudky,

            technické průkazy, daňová přiznání,

            výroční zprávy, smlouvy, zakládací listiny atd.